candidat във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за candidat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

candidat (candidate) [kɑ̃dida, at] NOUN m (f)

1. candidat POL:

5. candidat (aspirant):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за candidat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

candidat в PONS речника

Преводи за candidat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

candidat(e) [kɑ̃dida, at] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за candidat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

candidat Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文