canards във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за canards в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: vilain

I.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] ADJ

II.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за canards в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

canards в PONS речника

Преводи за canards в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за canards в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

canards Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文