camp във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за camp в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за camp в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
boot camp MILIT, NAUT
training camp MILIT, SPORT
foutre le camp slang
fous(-moi) le camp! slang

camp в PONS речника

Преводи за camp в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за camp в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
camp Québec

camp Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to clear off Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文