camion във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за camion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

camion-citerne <pl camions-citernes> [kamjɔ̃sitɛʀn] NOUN m

Преводи за camion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
camion m also fig

camion в PONS речника

Преводи за camion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за camion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

camion Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文