cache във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cache в Френски»Английски речника

Вижте също: cacher

1. cacher:

cache-cache, cachecache <pl cache-cache, cachecaches> [kaʃkaʃ] NOUN m

cache-bagages, cache-bagage <pl cache-bagages> [kaʃbaɡaʒ] NOUN m

1. cacher:

cache-radiateur <pl cache-radiateur, cache-radiateurs> [kaʃʀadjatœʀ] NOUN m

cache-poussière <pl cache-poussière, cache-poussières> [kaʃpusjɛʀ] NOUN m

cache-pot <pl cache-pot, cache-pots> [kaʃpo] NOUN m

cache-entrée <pl cache-entrée, cache-entrées> [kaʃɑ̃tʀe] NOUN m

cache-nez <pl cache-nez> [kaʃne] NOUN m

cache в PONS речника

Преводи за cache в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cache-prise <cache-prise(s)> [kaʃpʀiz] NOUN m

cache-pot <cache-pots> [kaʃpo] NOUN m

cache-sexe <cache-sexe(s)> [kaʃsɛks] NOUN m

Преводи за cache в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cache Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文