câble във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за câble в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. câble (télégramme):

câble dated
jump lead Brit
Индивидуални преводни двойки

Преводи за câble в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

câble в PONS речника

Преводи за câble в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за câble в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

câble Примери от PONS речника (редакционно проверени)

câble Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文