buts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за buts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. but (dans la vie):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за buts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
tirs mpl au but
but m
to score an own goal lit, fig
but m

buts в PONS речника

Преводи за buts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за buts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
but m

buts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文