but във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за but в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. but (dans la vie):

1. boire (consommer):

il a bu un coup de trop inf

Вижте също: vin, lie

1. vin (de raisin):

Преводи за but в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
but m
to score an own goal lit, fig
but m

but в PONS речника

Преводи за but в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за but в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

but Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文