bus във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bus в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bateau-bus <pl bateaux-bus> [batobys] NOUN m

1. boire (consommer):

il a bu un coup de trop inf

Вижте също: vin, lie

1. vin (de raisin):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bus в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bus m
bus m

bus в PONS речника

Преводи за bus в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bus passé simple de boire

Вижте също: boire

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bus в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bus Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文