bureau във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bureau в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

5. bureau INFOR:

Преводи за bureau в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bureau в PONS речника

Преводи за bureau в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. bureau (service):

5. bureau (établissement réservé au public):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bureau в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bureau Примери от PONS речника (редакционно проверени)

bureau Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文