bulletin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bulletin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bulletin-réponse <pl bulletins-réponse> [byltɛ̃ʀepɔ̃s] NOUN m

Преводи за bulletin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bulletin в PONS речника

Преводи за bulletin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bulletin-réponse <bulletins-réponses> [byltɛ̃ʀepɔ̃s] NOUN m

Преводи за bulletin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bulletin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

payslip Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文