budgétaire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за budgétaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за budgétaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
budget deficit COM, FIN
budget heading FIN, COM

budgétaire в PONS речника

Преводи за budgétaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за budgétaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

budgétaire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文