bruit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bruit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. bruit (son):

2. bruit (tapage):

il y a du bruit
Индивидуални преводни двойки

Преводи за bruit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bruit в PONS речника

Преводи за bruit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bruit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bruit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

il y a un (de ces) bruit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文