bricolage във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bricolage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. bricolage (activité):

DIY Brit
DIY shop Brit
I love DIY Brit
Индивидуални преводни двойки
le bricolage de A à Z
the A to Z of DIY

Преводи за bricolage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bricolage в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文