bref във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bref в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.bref (brève) [bʀɛf, bʀɛv] ADJ

II.bref (brève) [bʀɛf, bʀɛv] ADV (pour résumer) a. en bref

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bref в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bref в PONS речника

Преводи за bref в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.bref (brève) [bʀɛf, bʀɛv] ADJ

II.bref (brève) [bʀɛf, bʀɛv] ADV

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bref в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bref Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文