braquer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за braquer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

contre-braquer, contrebraquer [kɔ̃tʀəbʀake] VERB intr

Индивидуални преводни двойки

Преводи за braquer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

braquer в PONS речника

Преводи за braquer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за braquer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

braquer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文