brûler във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за brûler в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. brûler (provoquer une brûlure):

Вижте също: Pont, chandelle, cartouche

Индивидуални преводни двойки

Преводи за brûler в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

brûler в PONS речника

Преводи за brûler в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за brûler в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

brûler Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文