brûlé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за brûlé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.brûlé (brûlée), brulé (brulée) [bʀyle] VERB pp

brûlé → brûler

II.brûlé (brûlée), brulé (brulée) [bʀyle] ADJ (démasqué)

III.brûlé (brûlée), brulé (brulée) [bʀyle] NOUN m (f) MED

Вижте също: brûler

3. brûler (provoquer une brûlure):

brûle-parfum, brule-parfum <pl brûle-parfum(s), brule-parfum(s)> [bʀylpaʀfœ̃] NOUN m

brûle-pourpoint, brule-pourpoint <à brûle-pourpoint,à brule-pourpoint> [abʀylpuʀpwɛ̃] ADV

brûle-gueule, brule-gueule <pl brûle-gueule, brule-gueules> [bʀylɡœl] NOUN m slang

3. brûler (provoquer une brûlure):

Вижте също: Pont, chandelle, cartouche

Индивидуални преводни двойки

Преводи за brûlé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

brûlé в PONS речника

Преводи за brûlé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

brûle-pourpoint [bʀylpuʀpwɛ̃] NOUN m

brûle-parfum [bʀylpaʀfœ̃] NOUN m inv

brûle-gueule [bʀylgœl] NOUN m inv

Преводи за brûlé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

brûlé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文