bouton във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bouton в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bouton-pression <pl boutons-pression> [butɔ̃pʀɛsjɔ̃] NOUN m

bouton-poussoir <pl boutons-poussoirs> [butɔ̃puswaʀ] NOUN m

bouton-d'or <pl boutons-d'or> [butɔ̃dɔʀ] NOUN m BOT

presse-bouton <pl presse-bouton, presse-boutons> [pʀɛsbutɔ̃] ADJ

Преводи за bouton в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bouton в PONS речника

Преводи за bouton в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bouton-poussoir <boutons-poussoirs> [butɔ̃puswaʀ] NOUN m

bouton-d'or <boutons-d'or> [butɔ̃dɔʀ] NOUN m BOT

bouton-pression <boutons-pression> [butɔ̃pʀesjɔ̃] NOUN m

presse-bouton [pʀɛsbutɔ̃] ADJ inv

Преводи за bouton в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bouton Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文