bouteilles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bouteilles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rince-bouteilles, rince-bouteille <pl rince-bouteilles> [ʀɛ̃sbutɛj] NOUN m

ouvre-bouteilles, ouvre-bouteille <pl ouvre-bouteilles> [uvʀəbutɛj] NOUN m

porte-bouteilles, porte-bouteille <pl porte-bouteilles> [pɔʀt(ə)butɛj] NOUN m

1. bouteille (emballage):

Вижте също: Paris, encre

Indian ink Brit

demi-bouteille <pl demi-bouteilles> [d(ə)mibutɛj] NOUN f

dessous-de-bouteille <pl dessous-de-bouteille> [d(ə)sudbutɛj] NOUN m

Преводи за bouteilles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bouteilles в PONS речника

Преводи за bouteilles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

demi-bouteille <demi-bouteilles> [d(ə)mibutɛj] NOUN f

dessous-de-bouteille [d(ə)sud(ə)butɛj] NOUN m inv

ouvre-bouteille <ouvre-bouteilles> [uvʀ(ə)butɛj] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bouteilles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bouteilles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

bouteilles Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文