bourré във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bourré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.bourré (bourrée) [buʀe] VERB pp

bourré → bourrer

Вижте също: bourrer

1. bourrer (remplir):

I.bourre [buʀ] NOUN m dated, slang (policier)

1. bourrer (remplir):

Преводи за bourré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bourré в PONS речника

Преводи за bourré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bourré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bourré Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文