bouillante във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bouillante в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bouillant (bouillante) [bujɑ̃, ɑ̃t] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bouillante в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bouillante в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文