bouchon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bouchon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

5. bouchon (aux boules):

bouchon de carafe inf fig
bouchon de carafe inf fig
rock inf
petrol cap Brit
gas cap Am

bouchon lyonnais [buʃɔ ljɔnɛ] NOUN m

tire-bouchon <pl tire-bouchons>, tirebouchon <pl tirebouchons> [tiʀbuʃɔ̃] NOUN m

Преводи за bouchon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bouchon в PONS речника

Преводи за bouchon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tire-bouchon, tirebouchon [tiʀbuʃɔ̃] <tire-bouchons> NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bouchon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bouchon Примери от PONS речника (редакционно проверени)

bouchon Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文