bottes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bottes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.lèche-bottes, lèche-botte <pl lèche-bottes> [lɛʃbɔt] inf NOUN mf

II.lèche-bottes, lèche-botte <pl lèche-bottes> [lɛʃbɔt] inf NOUN m

Вижте също: plein, aiguille

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADJ

1. plein (rempli):

4. plein (total):

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADV

Вижте също: botter

demi-botte <pl demi-bottes> [d(ə)mibɔt] NOUN f

tire-botte <pl tire-bottes> [tiʀbɔt] NOUN m

Преводи за bottes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bottes в PONS речника

Преводи за bottes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lèche-botte <lèche-bottes> [lɛʃbɔt] NOUN mf inf

tire-botte <tire-bottes> [tiʀbɔt] NOUN m

Преводи за bottes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bottes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文