bord във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bord в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. bord (limite):

seaside attr
bord à bord

3. bord (dans un véhicule):

Вижте също: RAS

franc-bord <pl francs-bords> [fʀɑ̃bɔʀ] NOUN m NAUT

I.hors-bord <pl hors-bord, hors-bords> [ˈɔʀbɔʀ] ADJ

II.hors-bord <pl hors-bord, hors-bords> [ˈɔʀbɔʀ] NOUN m

plat-bord <pl plats-bords> [plabɔʀ] NOUN m

Преводи за bord в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
hors-bord m inv
hors-bord m inv
à bord
à bord
all aboard! NAUT
à bord de
à bord

bord в PONS речника

Преводи за bord в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bord в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
à bord
à bord
in-bord m inv
hors-bord m inv

bord Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文