bombe във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bombe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. bombe (femme très attirante):

bombe inf
sex bomb inf
bombe glacée GASTR

Вижте също: bomber2, bomber1

Преводи за bombe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bombe в PONS речника

Преводи за bombe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bombe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bombe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文