bol във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bol в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ras-le-bol <pl ras-le-bol> [ʀɑlbɔl] NOUN m inf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bol в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bol m à mixer
bol m à riz
bol m
bol m

bol в PONS речника

Преводи за bol в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ras-le-bol [ʀɑl(ə)bɔl] NOUN m inv inf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bol в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bol Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文