boire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за boire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. boire (consommer):

il a bu un coup de trop inf

Вижте също: vin, lie

1. vin (de raisin):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за boire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

boire в PONS речника

Преводи за boire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за boire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
coup mboire)

boire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文