bloqué във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bloqué в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.bloqué (bloquée) [blɔke] VERB pp

bloqué → bloquer

2. bloqué:

Вижте също: bloquer

1. bloquer (obstruer):

2. bloquer (coincer):

bloque [blɔk] NOUN f Belg (bachotage)

1. bloquer (obstruer):

2. bloquer (coincer):

Преводи за bloqué в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bloqué в PONS речника

Преводи за bloqué в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. bloquer (immobiliser):

Преводи за bloqué в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bloqué Примери от PONS речника (редакционно проверени)

bloqué Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文