blessés във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за blessés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

blessé (blessée) [blese] NOUN m (f)

il n'y a pas de blessés MILIT

1. blesser:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за blessés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
the injured + v pl (gen)
the wounded + v pl
les blessés/-es m/f

blessés в PONS речника

Преводи за blessés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.blessé(e) [blese] NOUN m(f) a. MILIT

Индивидуални преводни двойки

Преводи за blessés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

blessés Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文