billes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за billes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за billes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
marbles (game) + v sg
billes fpl

billes в PONS речника

Преводи за billes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за billes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

billes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

stylo m (à) bille

billes Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文