besoins във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за besoins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. besoin (exigence):

j'ai bien besoin de ça inf! iron
that's all I need! iron
Индивидуални преводни двойки

Преводи за besoins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

besoins в PONS речника

Преводи за besoins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за besoins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

besoins Примери от PONS речника (редакционно проверени)

besoins Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文