beaucoup във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за beaucoup в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. beaucoup:

a lot

2. beaucoup (modifiant un adverbe):

3. beaucoup:

a lot of inf
lots of inf

4. beaucoup (avec valeur pronominale):

Преводи за beaucoup в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

beaucoup в PONS речника

Преводи за beaucoup в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за beaucoup в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

beaucoup Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文