bave във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bave в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: crapaud

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bave в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
drool inf, fig

bave в PONS речника

Преводи за bave в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bave в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bave Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文