bavé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bavé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: crapaud

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bavé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
drool inf, fig

bavé в PONS речника

Преводи за bavé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bavé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bavé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文