battue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за battue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: battre, Terre

1. battre (l'emporter):

3. battre (taper sur):

battre le briquet dated

1. battre (lutter):

1. battre (l'emporter):

3. battre (taper sur):

battre le briquet dated

1. battre (lutter):

Вижте също: verge, plâtre, pavillon, couture

1. pavillon (bâtiment):

chalet Brit

3. pavillon NAUT:

Преводи за battue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
clay attr court

battue в PONS речника

Преводи за battue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: battre

Преводи за battue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

battue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文