barre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за barre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

14. barre ZOOL:

barre d'état INFOR
barre de menu INFOR
solidus spec

Преводи за barre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

barre в PONS речника

Преводи за barre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

code-barre <codes-barres> [kɔdbaʀ] NOUN m

Преводи за barre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

barre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to go into the witness box Brit [or stand Am ]
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文