banc във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за banc в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

5. banc:

banc TECH, MEC

Преводи за banc в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
tour m à banc

banc в PONS речника

Преводи за banc в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за banc в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
banc m de neige Québec

banc Примери от PONS речника (редакционно проверени)

banc m de neige Québec
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文