balle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за balle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. balle (objet):

balle JEUX, SPORT
renvoyer la balleqn) lit
renvoyer la balleqn) fig

Вижте също: bond

1. bond:

pare-balles, pare-balle <pl pare-balles> [paʀbal] ADJ

Индивидуални преводни двойки
a let

Преводи за balle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

balle в PONS речника

Преводи за balle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за balle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

balle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文