balancer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за balancer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. balancer (jeter):

to chuck inf
to whack sb inf

1. balancer (se mouvoir):

Преводи за balancer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bung inf
chuck inf

balancer в PONS речника

Преводи за balancer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за balancer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

balancer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文