bail във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bail в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cession-bail <pl cessions-bails> [sesjɔ̃baj] NOUN f

crédit-bail <pl crédits-bails> [kʀedibaj] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bail в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
à bail

bail в PONS речника

Преводи за bail в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bail в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bail Примери от PONS речника (редакционно проверени)

preneur(-euse) m (f) à bail
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文