baigner във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за baigner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за baigner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dip FARM sheep

baigner в PONS речника

Преводи за baigner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за baigner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

baigner Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文