bagarrer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bagarrer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bagarrer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
scrap inf
to mix it Am (start a fight) inf

bagarrer в PONS речника

Преводи за bagarrer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bagarrer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bagarrer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文