bagarre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bagarre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. bagarre:

Преводи за bagarre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bagarre f inf
bagarre f inf
bagarre f inf

bagarre в PONS речника

Преводи за bagarre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bagarre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bagarre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文