béni във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за béni в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

béni-oui-oui <pl béni-oui-oui> [beniwiwi] NOUN m inf

Индивидуални преводни двойки
cul béni slang
bigot inf

Преводи за béni в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

béni в PONS речника

Преводи за béni в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за béni в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

béni Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文