bâton във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bâton в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. bâton (dix mille francs):

bâton inf

Вижте също: parquet

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bâton в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
quarterstaff HIST, MILIT

bâton в PONS речника

Преводи за bâton в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bâton в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bâton Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文