bâtiment във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bâtiment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bâtiment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ouvrier/-ière m/f du bâtiment
ouvrier/-ière m/f du bâtiment
ouvrier/-ière m/f du bâtiment

bâtiment в PONS речника

Преводи за bâtiment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за bâtiment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bâtiment Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文