aveugle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за aveugle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: royaume

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aveugle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

aveugle в PONS речника

Преводи за aveugle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за aveugle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to be blind to sth a. fig

aveugle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文