automatique във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за automatique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

III.automatique [otɔmatik] NOUN f TECH

semi-automatique <pl semi-automatiques> [səmiɔtɔmatik] ADJ

Преводи за automatique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

automatique в PONS речника

Преводи за automatique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

III.automatique [otomatik] NOUN f AUTO

Индивидуални преводни двойки

Преводи за automatique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

automatique Примери от PONS речника (редакционно проверени)

ATM Am

automatique Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文