aussi във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за aussi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. aussi (également):

2. aussi (dans une comparaison):

3. aussi (si, tellement):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aussi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

aussi в PONS речника

Преводи за aussi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aussi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

aussi Примери от PONS речника (редакционно проверени)

don't you start! pej inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文